Miljø

Grøn lastbil lavet af blade, der symboliserer bæredygtighed

miljøpolitik

terra forpligter sig til at overholde gældende lovmæssige forpligtelser og miljørelevante kundespecifikationer. Gennem omhyggelig brug af ressourcer yder vi vores aktive bidrag til miljøbeskyttelse, blandt andet gennem:

udvælgelse af indkøb

økonomisk kørsel

Tour optimering

tur kontrol

leverandørvalg

Energibesparelse

Undgå affald og affaldssortering

For at undgå miljøforurening forpligter vi os til uafhængigt og med jævne mellemrum eller i tilfælde af innovationer at evaluere vores processer, emissioner og bortskaffelse.

Alle medarbejdere og afdelinger er forpligtet til løbende at forbedre miljøbeskyttelse, sikkerhed, sundhed og miljøpræstationer.